NÁKLADNÍ DOPRAVA

O co jde?

Nákladní doprava je souhrn úkonů, jimiž se uskutečňuje přeprava nákladu. Nákladní doprava je činnost spojená s cílevědomým přesunem hmotných předmětů v nejrůznějších časových, objemových a prostorových souvislostech za použití vhodných dopravních prostředků a technologií.

Specializujeme se na přepravy :

obytných, materiálových a odpadových a jiných speciálních kontejnerů

různých ocelových konstrukcí

zemědělské techniky

mobilních domů

vojenské techniky

ocelových sil

každý další nový náklad je pro nás vždy výzvou……. 🙂