SPEDICE

Spedice jsou služby, které úzce souvisejí s realizací jednotlivých přeprav. Spočívá ve zprostředkování přepravy a činnostech s tím spojených, zejména uzavření smluv o přepravě zboží na místo určení, zajištění a naložení a uložení zásilky, obstarání dokladů, doprovodu zásilky, popřípadě vybavení reklamací atd.  

Naše spedice zajišťuje převážně přepravy nákladů a vytížení pro naše vozy a vozy našich smluvních partnerů.